Boluspor Kulübü olağanüstü kongre kararı aldı

Boluspor Kulübü olağanüstü kongre kararı aldı

.Boluspor Kulübü Boluspor Kulübü, olağanüstü genel kurul kararı aldı

24.05.2023

Boluspor Kulübü Boluspor Kulübü, olağanüstü genel kurul kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada şu şekilde:

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 08.06.2023 Perşembe günü Saat 17.30’da Karaçayır Mahallesi Murat Canbaş Caddesi No:11’de bulunan Bolu Belediyesi Nikah Salonunda yapılmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 15.06.2023 Perşembe günü  aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama,
 2. Genel Kurul Divan Seçimi ve Divana toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 4. Açılış Konuşması,
 5. Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunun okunması,
 6. Denetim Kurulu Raporunun okunması,
 7. Bilanço Gelir – Gider Hesaplarının okunması,
 8. Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bilanço Gelir – Gider hesapları üzerinde görüşmelerin yapılması,
 9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi,
 10. Tahmini Bütçenin görüşülmesi,
 11. Genel Kurul Üyeliklerine Yönetim Kurulu kararları ile son verilen üyelerin üyelikten çıkarılmasına dair kararların onaylanması,
 12. 26.04.2022 tarihinde yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunun 20/4 maddesi uyarınca, Kulübün bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde yirmi beşini aşan, mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek, gelir ve alacaklarının devrinin görüşülmesi ve onaylanması,
 13. 26.04.2022 tarihinde yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunun 20/5 maddesi uyarınca Kulübün önceki yıl brüt gelirlerinin  yüzde onunu aşan borçlanmalar için ek bütçe yapılmasına karar verilmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki ve izin verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,
 14. Yönetim Kuruluna kulübün futbol şubesinin şirketleşmesi ve 26.04.2022 tarihinde yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu uyarınca spor anonim şirketi vasfının kazanılması ile ilgili yapılacak tüm iş ve işlemlere dair yetki verilmesi ve onaylanması,
 15. 26.04.2022 tarihinde yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu uyarınca Yönetim Kuruluna, gerekli görülmesi halinde üst kuruluş kurması veya üst kuruluşlara katılması için yetki verilmesi ve onaylanması,
 16. Başkan adaylarına konuşma yapmak için söz verilmesi,
 17. Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,
 18. Dilek ve temennilere dair konuşma yapmak isteyen üyelere söz hakkı verilmesi,
 19. Kapanış.

Kamuoyuna ve üyelerimize saygıyla duyurulur.

Bu Habere Yorum Yap

Güvenlik Kodu GA0PN